Wymagania egzaminacyjne powyżej 14 lat

 Wymagania dla osób powyżej 14-go roku życia:

Do egzaminu na stopnie 4 kyu i powyżej mogą przystąpić osoby wykazujące się zaangażowaniem w działalność klubu, uczestniczący w ostatnim okresie w obozach lub seminariach itp., będące wzorem do naśladowania w przestrzeganiu zasad etykiety Dojo.

  10º. KYU ( Orange Belt) 9º. KYU (Orange Belt) 8º. KYU (Blue Belt) 7º. KYU (Blue Belt) 6º. KYU (Yellow Belt)
TACHIKATA
(Stances)
Yoi
Fudo Dachi
Sanchin Dachi
Zenkutsu Dachi
Musubi Dachi
Heiko Dachi
Heisoku Dachi
Kokutsu Dachi
Kibba Dachi
Tsuru Ashi Dachi
Kumite No Kamae
Uchi Hachiji Dachi
Neko Ashi Dachi
Shiko Dachi
Kake Ashi Dachi
TSUKI
(punches & strikes)
Seiken Oi Tsuki (J/C/G)
Seiken Gyaku Tsuki (J/C/G)
Seiken Morote Tsuki(J/C/G)
Seiken Ago Uchi
Seiken Shita Tsuki
Seiken Tate Tsuki (J/C/G)
Seiken Kagi Tsuki
Hiji Ate (J/C)
Uraken Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui KomiKami
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uch
Tettsui Yoko Uchi (J/C/G) Mae
Tettsui Yoko Uchi (J/C/G)
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi
Shuto Sakotsu Uchi Komi
Ushiro Hiji Ate
Nihon Nukite
Yonhon Nukite (J/C)
UKE
(Blocks)
(Seiken/Shuto) Jodan Uke (J/G)
(Seiken/Shuto) Mae Gedan Barai
(Seiken/Shuto) Chudan Soto Uke
(Seiken/Shuto) Chudan Uchi Uke
(Seiken/Shuto) UchiUke/Gedan Barai
Morote Chudan Uchi Uke
Shuto Mawashi Uke
Mae Shuto Mawashi Uke
Enkei Gyaku Tsuki
Mawashi Gedan Barai
Juji Gedan Barai
Hiji Uke
Jodan Shuto Uchi Uke
KERI
(Kicks)
Hiza Geri
Kin Geri
Mae Geri(J/C)
Mae Keage
Yoko Keage
Uchi Mawashi Keage
Soto Mawashi Keage
Kansetsu Geri
Yoko Geri (J/C)
Mawashi Geri (J/C/G)
Jodan Uchi Heisoku Geri
Ago Jodan Geri
Ushiro Geri (J/C/G)
3 methods
Ushiro Mawashi Geri (J/C/G)
IDO
Moving
Zenkutsu Dachi
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi Kiba Dachi  Neko Ashi Dachi Kake Ashi Dachi
KATA Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni
Taikyoku Sono San Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San
Pinan Sono Ichi
Sanchin No Kata
Pinan Sono Ni
Pinan Sono San
RENRAKU
(Combinations)
    Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki,
Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai,Chudan Gyaku Tsuki
   
STAMINA
(exercices)
15 / 40 / 15
push-ups, sit-ups, squatts
20 / 45 / 20
push-ups, sit-ups, squatts
30 / 50 / 30
Tobi Geri
35 / 55 / 35
Tobi Geri + 10 cm
40 / 60 / 40
Tobi Geri + 15 cm
Kumite Ippon Kumite Yakusoku Kumite
Sambon Kumite
Jiyu Kumite 2 x 60 sec. Jiyu Kumite 3 x 60 sec. Jiyu Kumite 4 x 60 sec.
KOKYU HO
(breathing)
Nogare (Omote, Ura)
Kiaï
    Ibuki Sankai  

 

 

  5º. KYU (Yellow Belt) 4º. KYU (Green Belt) 3º. KYU (Green Belt) 2º. KYU (Brown Belt) 1º. KYU (Brown Belt)
TACHIKATA
(Stances)
Moro Ashi Dachi        
TSUKI
(punches & strikes)
Shotei Uchi (J/C/G)
Age Hiji Ate (J/C)
Oroshi Hiji Ate
Jun Tsuki (J/C/G)
Koken Uchi (J/C/G)
Mae Hiji Ate (J/C)
Haishu Uchi (J/C)
Hira Ken Tsuki (J/C)
Hira Ken Oroshi Uchi
Hira Ken Mawashi Uchi
Ryuto Ken Tsuki (J/C)
Nakayubi Ippon Ken (J/C)
Oyayubi Ippon Ken (J/C)
Hitosashi Yubi Ippon Ken (J/C)
Yama-Tsuki
Keiko Uchi
Haito Uchi (J/C/G)
Morote Haito Uchi (J/C)
UKE
(Blocks)
Seiken/Shuto Juji Uke (J/G)
Shotei Uke (J/C/G)
Koken Uke (J/C/G) Gedan Shuto Morote Uke
Gedan Shotei Morote Uke
Kake Uke (J/C)
Morote Kake Uke
Chudan Haito Uchi Uke
Osae Uke
KERI
(Kicks)
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Kake Geri (J/C/G) Mae Kakato Geri (J/C/G)
Age Kakato Ushiro Geri
Tobi Mae Geri
Tobi Nidan Geri
Yoko Tobi Geri
Mawashi Tobi Geri
Ushiro Tobi Geri
Ushiro Mawashi Tobi geri
IDO
Moving
Moro Ashi Dachi Ura Ido Yon Ju Go Do Ido Kumite no Kamae:
Okuri Ashi*, Fumi Ashi*
Kosa, Oi Ashi*
*(Mae, Sagari), various angles
 
KATA Pinan Sono Yon Pinan Sono Go
Taikyoku Sono Ichi Ura
Taikyoku Sono Ni Ura
Taikyoku Sono San Ura
Tsuki No Kata Geki Sai Dai
Tensho
Geki Sai Sho
Yantsu
RENRAKU
(Combinations)
  Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Chudan Gyaku Tsuki     Back in Gedan Barai, forward with Ago Uchi and Gyaku Tsuki, one step Mae Geri (Oi Ashi), Mawashi Geri, Ushiro Geri, Gedan Barai, Gyaku Tsuki   A: Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Oi Tsuki, Shita Tsuki
B: Mawashi Geri with front leg, Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri with back leg
STAMINA
(exercices)
45 / 65 / 45
Tobi Geri + 15 cm
50 / 70 / 50
Tobi Geri + 20 cm
55 / 75 / 55
Tobi Geri + 20 cm
60 / 80 / 60
Tobi Geri + 30 cm
65 / 100 / 65
Tobi Geri + 30 cm
Kumite Jiyu Kumite 5 x 60 s. Jiyu Kumite 6 x 60 s. Jiyu Kumite 10 x 60 sec. Jiyu Kumite 12 x 60 sec. Jiyu Kumite 15 x 60 sec.
KOKYU HO
(breathing)
         

Designed by Maltoron 
Copyright © 2012-2020