Zarząd

ZARZĄD KLUBU:

PREZES - 

WICEPREZES D.S. ORGANIZACYJNYCH - 

WICEPREZES D.S. SZKOLENIOWYCH - 

SEKRETARZ - 

SKARBNIK - 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY - 

CZŁONEK - 

CZŁONEK -

Designed by Maltoron 
Copyright © 2012-2020